Thời gian xét duyệt và dịch vụ giải quyết ưu tiên Hộ chiếu Úc

November 21, 2013 11:10 AM0 bình luậnLượt đọc: 788

Sau đây là thông tin của Bộ Di trú về việc xét duyệt và các dich vụ giải quyết ưu tiên trong việc cấp phát, làm mới hay các thủ tục liên quan đến hộ chiếu Úc tại Văn Phòng Hộ Chiếu Úc.

Văn Phòng Hộ Chiếu Úc luôn cố gắng hoàn tất thủ tục cấp hộ chiếu trong thời gian ngắn nhất. Đổi lại, chúng tôi cũng cần quý vị nộp đơn xin giấy tờ thông hành thật sớm trước ngày dự định đi du lịch.

Văn Phòng Hộ Chiếu Úc cam kết hoàn tất thủ tục xét cấp hộ chiếu hội đủ điều kiện trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ thông tin và giấy tờ cần thiết. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi đều giải quyết đơn xin sớm hơn thời hạn này. Nếu cần hộ chiếu gấp, quý vị có thể sử dụng dịch vụ giải quyết ưu tiên của chúng tôi. Khi sử dụng dịch vụ này, thủ tục xét cấp có thể hoàn tất trong vòng hai ngày làm việc. Tuy nhiên, nếu nộp đơn tại chi nhánh của Bưu Điện Úc (bất kể sử dụng dịch vụ thông thường hay ưu tiên), quý vị cũng nên trừ hao thời gian để đơn xin được gửi đến cho chúng tôi và để chúng tôi gửi bảo đảm hộ chiếu đến cho quý vị bằng đường bưu điện. Bưu Điện Úc có thể cho quý vị biết về giờ giấc phát thư tại nơi quý vị cư ngụ.

Quý vị có thể giúp giảm tối đa thời gian xin cấp hộ chiếu bắng cách bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết khi nộp đơn. Đơn xin của quý vị có thể bị trì hoãn nếu quý vị không cung cấp đủ thông tin và giấy tờ bổ sung cần thiết tại buổi phỏng vấn. Ví dụ, thủ tục cấp hộ chiếu cho trẻ em sẽ mất thời gian hơn nếu không có đầy đủ sự ưng thuận hợp lệ của cha mẹ.

Nộp đơn tại Úc

Có hơn 1.500 chi nhánh Bưu Điện Úc hoạt động như là đại lý văn phòng hộ chiếu. Quý vị có thể lấy và gửi đơn xin, dự cuộc phỏng vấn và trả lệ phí tại những chi nhánh này. Muốn biết địa chỉ chi nhánh Bưu Điện Úc gần nhất, gọi Bưu Điện Úc theo số 131 318 hoặc truy cập trang mạng www.auspost.com.au. Quý vị có thể phải lấy hẹn với Bưu Điện Úc trước khi nộp đơn xin. Quý vị có thể nộp đơn xin tại những văn phòng hộ chiếu khu vực nếu cần đi du lịch gấp ngoài dự kiến, vì lý do đáng thông cảm hoặc những trường hợp ngoại lệ khác, hoặc nếu cần giấy thông hành thay vì hộ chiếu Úc. Tuy nhiên, quý vị cần gọi điện cho Dịch Vụ Thông Tin Hộ Chiếu Úc (Australian Passport Information Service – APIS) theo số 131 232 để lấy hẹn phỏng vấn.

Lưu ý: Quý vị có thể nộp đơn xin cấp Giấy Tờ Nhận Diện dùng để đi đến Đảo Norfolk tại Bưu Điện Úc.

Nộp đơn tại nước ngoài

Tại nước ngoài, quý vị có thể nộp đơn xin cấp hộ chiếu tại đại sứ quán, cao ủy hoặc lãnh sự quán Úc. Muốn tìm nơi gần nhất, truy cập trang mạngwww.dfat.gov.au/missions/

Trong một số trường hợp và tại một số địa điểm ở nước ngoài, quý vị có thể gửi  đơn xin qua đường bưu điện. Quý vị nên liên lạc với cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự quán Úc gần nhất để được hướng dẫn về thủ tục nộp đơn. Nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, người nộp đơn hội đủ điều kiện có thể đến văn phòng liên quan lấy hộ chiếu đầy đủ hiệu lực hoặc văn phòng này sẽ gửi hộ chiếu đi bằng đường bưu điện trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày phỏng vấn xin cấp hộ chiếu. Quý vị cần trừ hao thời gian gửi hộ chiếu trong nước.

Phỏng vấn

Tại Úc,  đơn xin cấp hộ chiếu phải do chính đương đơn nộp trong buổi phỏng vấn cá nhân. Để tránh mất thời gian, hãy đảm bảo rằng quý vị cung cấp đầy đủ thông tin trong buổi phỏng vấn. Khi đến phỏng vấn, mang theo:

  • đơn xin hộ chiếu điền đủ chi tiết (vui lòng viết tay thật rõ ràng)
  • lệ phí cấp hộ chiếu (thông thường không hoàn trả dù đơn bị từ chối)
  • lệ phí dịch vụ giải quyết ưu tiên, nếu có
  • lệ phí hộ chiếu bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, nếu có
  • tất cả giấy tờ và ảnh yêu cầu trong đơ
  • Lưu ý: Tất cả giấy tờ đều phải là bản gốc, không nhận bản sao chụp.

Dịch vụ giải quyết ưu tiên

Dịch vụ này chỉ có tại Úc và tại các cơ quan đại diện ngoại giao của chúng tôi tại London và Washington.

Dịch vụ này bảo đảm hộ chiếu của quý vị sẽ có sẵn để được gửi đi trong vòng hai ngày làm việc tính từ lúc chúng tôi nhận đủ thông tin từ quý vị. Tuy nhiên, quý vị cần trừ hao thời gian để đơn xin được gửi đến cho chúng tôi bằng đường bưu điện và để chúng tôi gửi bảo đảm hộ chiếu đến cho quý vị (trừ khi quý vị tự đến lấy hộ chiếu). Dịch vụ giải quyết ưu tiên không dành cho hộ chiếu trẻ em cho đến khi có đầy đủ sự ưng thuận của cha mẹ. Dịch vụ này cũng không dành cho các đơn xin Giấy Chứng Nhận Lý Lịch (Certificates of Identity) hoặc giấy thông hành Công Ước Liên Hiệp Quốc.

Lệ phí dịch vụ giải quyết ưu tiên

Quý vị phải trả thêm lệ phí khác ngoài lệ phí đơn xin hộ chiếu thông thường khi sử dụng dịch vụ giải quyết ưu tiên.

Như đã đề cập, dịch vụ giải quyết ưu tiên không áp dụng với đơn xin cấp hộ chiếu đầy đủ hiệu lực tại nước ngoài, ngoại trừ nộp đơn tại London và Washington. Tuy vậy, trong một số trường hợp đặc biệt, người nộp đơn tại nước ngoài có thể được cấp hộ chiếu khẩn cấp. Đối với hộ chiếu khẩn cấp, quý vị không phải trả lệ phí cấp hộ chiếu nhưng phải trả lệ phí dịch vụ giải quyết ưu tiên. Quý vị phải xuất trình hộ chiếu khẩn cấp khi xin cấp hộ chiếu đầy đủ hiệu lực mới.

Hoàn trả lệ phí dịch vụ giải quyết ưu tiên

Nếu chúng tôi không đạt tiêu chuẩn xét duyệt cấp hộ chiếu cho quý vị trong vòng hai ngày làm việc, quý vị có thể yêu cầu được hoàn trả lệ phí dịch vụ giải quyết ưu tiên. Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện để được hoàn trả trong trường hợp quý vị du lịch vì những lý do đáng thông cảm như người thân trực hệ trong gia đình bị bệnh nặng hoặc qua đời.

Muốn xin lại lệ phí dịch vụ giải quyết ưu tiên khi xét cấp hộ chiếu hiệu lực đầy đủ, vui lòng gửi thư đến Giám Đốc, Văn Phòng Hộ Chiếu Úc tại thủ phủ nơi quý vị sinh sống hoặc gửi đến Giám Đốc Hộ Chiếu, Cao Ủy Úc, Đại Sứ quán Úc tại London và Washington. Muốn xin lại lệ phí hộ chiếu khẩn cấp, vui lòng gửi đơn đến lãnh sự của đại sứ quán, cao ủy hoặc lãnh sự quán Úc nơi quý vị nộp đơn. Trong đơn phải ghi rõ họ tên, số hộ chiếu, ngày và địa điểm nộp  đơn và chi tiết để bổ túc cho đơn xin.

Nếu quý vị xin lại lệ phí vì lý do đáng thông cảm, vui lòng gửi kèm thư các giấy tờ chứng minh như giấy chứng tử, giấy thông báo tang lễ hoặc thư của bác sĩ điều trị cho người thân trực hệ trong gia đình mà quý vị dự định đi thăm. Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 14 ngày từ ngày nhận được yêu cầu của quý vị. Nếu đủ điều kiện, chúng tôi sẽ gởi séc cho quý vị trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định. Nếu quý vị không đủ điều kiện, chúng tôi sẽ gửi thư giải thích lý do.

Quyền xin tái xét duyệt

Theo Đạo Luật Hộ Chiếu Úc Năm 2005 (Australian Passports Act 2005), quyết định từ chối hoàn trả phí dịch vụ giải quyết ưu tiên là quyết định có thể tái xét duyệt. Nếu cho rằng có lý do để khiếu nại quyết định không hoàn trả phí, quý vị có thể viết đơn trình bày lý do yêu cầu tái xét duyệt nội bộ. Quý vị phải nộp đơn xin tái xét duyệt trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo về quyết định

Muốn biết thông tin hiện nay về lệ phí dịch vụ giải quyết ưu tiên, các quy định và định nghĩa (ví dụ ai được xem là “người thân trực hệ”) cùng thủ tục yêu cầu tái xét duyệt nội bộ, truy cập trang mạng www.passports.gov.au hoặc gọi APIS theo số 131 232.

 

Từ khóa:

Gửi Bình Luận