Visa 457 – Công việc tạm thời (lưu trú dài hạn)

August 11, 2014 1:48 PM6 bình luậnLượt đọc: 5426

THÔNG TIN CHUNG VỀ VISA 457

Visa 457 là thị thực thông dụng nhất cho doanh nghiệp bảo lãnh người lao động ở nước ngoài đến Úc làm việc tạm thời. Đây là chương trình được sử dụng phổ biến nhất cho nhà tuyển dụng bảo lãnh cho người lao động nước ngoài làm việc tại Úc tạm thời. Từ 14/9/2009, theo chương trình thị thực tiểu loại 457, không có sự sắp xếp đặc biệt nào dành cho nhà tuyển dụng ở các khu vực vùng trên khắp nước Úc.

Nhà tuyển dụng có thể là:

 • Doanh nghiệp Úc hoặc
 • Doanh nghiệp nước ngoài

Thị thực này dành cho ai?

Thị thực này dành cho những nhà tuyển dụng muốn thuê lao động nước ngoài để bổ nhiệm vào các vị trí cần tay nghề ở Úc.

Thị thực này có lệ phí bao nhiêu?

Quý vị phải trả lệ phí nộp đơn không hoàn trả.

Thị thực này cho phép tôi làm gì?

Với thị thực này, quý vị có thể thuê lao động nước ngoài làm việc trong thời gian từ 1 ngày đến 4 năm.

Với thị thực này, những người quý vị thuê từ nước ngoài có thể:

 • Làm việc ở Úc trong thời gian từ 1 ngày đến 4 năm
 • Mang theo những người nộp đơn phụ thuộc đủ điều kiện đến Úc, những người nộp đơn phụ thuộc có thể học tập và làm việc.
 • Sau khi nhập cảnh vào Úc, không có giới hạn về số lần vào và ra khỏi Úc.
Visa 457

Visa 457

THỊ THỰC 457  HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Đối với thị thực này quý vị sẽ cần được phê chuẩn là người bảo lãnh đủ điều kiện. Quý vị cũng sẽ cần:

 • Một nghề nghiệp được đề cử đủ tiêu chuẩn
 • Một người lao động được đề cử đủ điều kiện

Quá trình lấy thị thực công tác (dài hạn) tiểu loại 457 được tổng kết trong bảng sau:

 

Ưu tiên nhà tuyển dụng vùng

Từ 14/9/2009, nhà tuyển dụng ở các khu vực vùng của Úc không còn đủ điều kiện nhận ưu tiên trong việc đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng và mức lương tối thiểu cho các vị trí được đề cử theo chương trình thị thực tiểu loại 457.

Mức lương theo thị trường – Tiểu loại 457

Từ 14/9/2009, tất cả những người bảo lãnh của những người có thị thực tiểu loại 457 (những người bảo lãnh 457) phải tuân theo các nghĩa vụ bảo lãnh. Đối với những người bảo lãnh 457, nghĩa vụ đảm bảo thời gian và điều kiện tuyển dụng công bằng đồng nghĩa với việc họ phải trả mức lương theo thị trường cho người lao động nước ngoài của họ.

Đối với những người có thị thực tiểu loại 457 hiện tại, sẽ được áp dụng sắp xếp chuyển đổi.

Thời hạn có hiệu lực

Thời hạn có hiệu lực của:

 • Bảo lãnh là 3 năm
 • Tuyển chọn là 12 tháng
 • Thị thực từ 1 ngày đến 4 năm

Xin thị thực mới hoặc thay đổi nhà tuyển dụng

Nếu quý vị có người lao động muốn xin thị thực mới (khi thị thực hiện tại sắp hết hạn), người lao động phải nộp đơn xin thị thực mới.

Từ 14/9/2009, những người có thị thực 457 muốn thay đổi nhà tuyển dụng hoặc vị trí (trong thời hạn có hiệu lực của thị thực hiện tại) sẽ không phải xin thị thực tiểu loại 457 mới.

Nhãn thị thực

Có nhiều hộ chiếu đủ điểu kiện đến Úc mà không có nhãn thị thực.

Miễn thuế chăm sóc y tế (Medicare Levy)

Medicare Levy là một loại thuế trả theo hệ thống thuế cá nhân ở Úc. Người được cấp thị thực cư trú tạm thời có thể phải chịu thuế chăm sóc y tế. Thuế chăm sóc y tế dựa trên thu nhập cá nhân có đánh thuế cho mỗi năm.

Nếu quý vị đến từ một quốc gia không có thỏa thuận chăm sóc sức khỏe qua lại với Úc, quý vị và những người phụ thuộc của quý vị không có quyền nhận các phúc lợi chăm sóc y tế, nhưng có thể được miễn trừ thuế chăm sóc y tế trong đợt hoàn trả thuế thu nhập cuối năm tài chính. Quý vị phải lấy chứng nhận không có quyền nhận phúc lợi chăm sóc y tế của Bộ trưởng bộ Y Tế (Minister for Health).

Nếu quý vị đến từ một quốc gia có thỏa thuận chăm sóc sức khỏe qua lại với Úc, trợ cấp chăm sóc sức khỏe được cấp cho các điều trị cần thiết khẩn cấp. Những người có quốc tịch của những ngước có thỏa thuận chăm sóc sức khỏe, do đó không được miễn trừ thuế chăm sóc sức khỏe.

Môi trường kinh tế

Thông tin về chương trình thị thực tiểu loại 457 trong môi trường kinh tế hiện tại đã có sẵn.

Thông tin thêm

Các thay đổi ảnh hưởng tới chương trình thị thực 457 đã có hiệu lực từ 1/4/2009.

Thông tin thêm cho người có thị thực 457 có thể tìm ở các trang mạng sau:

Xem: Văn phòng thuế Úc

ĐIỀU KIỆN CHO NHÀ TUYỂN DỤNG VISA 457

Một nhà tuyển dụng cần được phê chuẩn là người bảo lãnh để thuê lao động nước ngoài có tay nghề. Nhà tuyển dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau để trở thành người bảo lãnh.

Người bảo lãnh kinh doanh trong nước

Nếu quý vị là nhà tuyển dụng có cơ sở kinh doanh hoạt động tại Úc, quý vị phải đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan đến đào tạo công dân Úc và cư dân vĩnh viễn của Úc.

Người bảo lãnh kinh doanh ở nước ngoài

Nếu quý vị là nhà tuyển dụng không có trụ sở hoạt động chính thức hoặc đại diện ở Úc, quý vị có thể xin mang người lao động đến Úc để làm một trong số việc sau:

 • Thành lập hoạt động kinh doanh ở Úc
 • Hoàn thành nghĩa vụ cho một hợp động hay một hoạt động kinh doanh khác ở Úc

Chú ý: người bảo lãnh kinh doanh ở nước ngoài không cần phải hoạt động kinh doanh ở Úc nhưng có thể cần phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện cho nhà tuyển dụng.

Thuê lao động địa phương và thực hiện tuyển dụng không phân biệt đối xử

Từ 27/6/2009, theo chương trình thị thực 457 cho người bảo lãnh phải chứng thực là có hồ sơ vững chắc hoặc cam kết chứng minh:

 • Tuyển dụng lao động địa phương và
 • Thực hiện tuyển dụng không phân biệt đối xử

Không có thông tin bất lợi

Để đáp ứng yêu cầu này, phải không có thông tin bất lợi nào về doanh nghiệp hay người có liên quan đến doanh nghiệp.

Thông tin bất lợi bao gồm việc kết tội, phát hiện vi phạm, hoạt động hành chính, điều tra, thủ tục tố tụng, hay không thể trả nợ. Thông tin bất lợi có liên quan đến tính thích hợp đề làm người bảo lãnh khi thông tin này xảy ra trong vòng 3 năm trước.

Tiêu chuẩn đào tạo

Người nộp đơn xin phê chuẩn là người bảo lãnh theo chương trình thị thực tiểu loại 457 phải chứng minh được các đóng góp và cam kết đào tạo người Úc thông qua các bằng chứng đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo.

TIÊU CHUẨN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VISA 457

Là người lao động, quý vị phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

 • Được một nhà tuyển dụng bảo lãnh để bổ nhiệm vào một vị trí được đề cử
 • Có kỹ năng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và nền tảng tuyển dụng phù hợp với các yêu cầu của vị trí
 • Thành thạo tiếng Anh
 • Đủ điều kiện xin các giấy phép hoặc đăng ký liên quan và vị trí đề cử yêu cầu
 • Quý vị có thể xin thị thực này khi quý vị ở Úc, chỉ nếu thị thực trước của quý vị không phải là thị thực chuyển đổi (tiểu loại 771) hoặc thị thực Mục đích đặc biệt.

Yêu cầu về sức khỏe

Có một số yêu cầu về sức khỏe mà người lao động trong ngành y tế và các thành viên gia đình đi cùng phải đáp ứng.

Xem: Mẫu thông tin 1163i. Yêu cầu về sức khỏe để nhập cảnh tạm thời vào Úc (62KB PDF file)

Thông tin thêm về yêu cầu sức khỏe cho người xin thị thực.

Các cuộc kiểm tra sức khỏe cho người nộp đơn xin thị thực ở bên ngoài nước Úc phải do các bác sĩ nước ngoài được phê chuẩn thực hiện.

Yêu cầu về bảo hiểm y tế

Những người có thị thực tiểu loại 457 được cấp thị thực sau ngày 14/9/2009 sẽ phải duy trì bảo hiểm sức khỏe.

Yêu cầu về thành thạo tiếng Anh

Từ 14/9/2009, tất cả những người nộp đơn xin thị thực tiểu loại 457 mà do một người bảo lãnh tiêu chuẩn bảo lãnh phải chứng minh rằng họ thành thạo tiếng Anh tương đương với điểm thi IELTS ít nhất 5 điểm trong mỗi kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trước 14/9/2009, người nộp đơn phải có điểm thi trung bình 4 kỹ năng ít nhất 5 điểm.

Trong trường hợp nghề nghiệp được đề cử yêu cầu một trình độ tiếng Anh cao hơn (tương đương với điểm thi IELTS trên 5 điểm ở mỗi kỹ năng) vì đây là một phần của yêu cầu xin đăng ký, thành viên hoặc giấy phép nghề nghiệp, người xin thị thực ít nhất phải có trình độ tiếng Anh tiêu chuẩn theo yêu cầu để được cấp giấy phép, đăng ký hay thành viên.

Yêu cầu này ảnh hưởng tới tất cả các đơn xin thị thực tiểu loại 457 từ ngày 14/9/2009, và những đơn đã được làm trước ngày này nhưng vẫn chưa được quyết định đến ngày 14/9/2009.

Yêu cầu nhân thân

Quý vị phải đáp ứng tất cả các yêu cầu nhân thân.

Hạn chế về đơn xin

Nếu quý vị đang ở Úc, thị thực hiện tại của quý vị có thể có hạn chế ngăn cản quý vị xin thị thực này.

Xem: Mẫu thông tin 1026i Hạn chế về đơn xin ở Úc (52KB PDF file)

Thẩm định kỹ năng

Úc yêu cầu những người làm đơn xin thị thực có kỹ năng mà vị trí được đề cử yêu cầu. Trong trường hợp cần thiết đảm bảo an toàn hoặc ngăn chặn lừa đảo, Úc sẽ thực các thẩm định kỹ năng rộng hơn để xác nhận kỹ năng mà người nộp đơn đã khai báo.

Úc yêu cầu thẩm định kỹ năng chính thức về một số nghề nghiệp thương mại. Chỉnh sửa này đã bắt đầu vào ngày 1/7/2009 và sẽ được mở rộng khi khả năng sản xuất được tăng lên.

Thông tin thêm về quá trình thẩm định kỹ năng mới có ở trang mạng của Công Nhận Thương Mại Úc.

Bản tuyên bố các giá trị Úc

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, quý vị phải tuyên bố sẽ tôn trọng các giá trị của Úc và tuân thủ luật pháp của Úc. Đối với thị thực này, bản tuyên bố các giá trị được bao gồm trong phần khai báo chung của mẫu đơn. Khi quý vị kí vào mẫu đơn, điều đó có nghĩa là quý vị đã ký vào bản tuyên bố các giá trị. Quý vị sẽ không được yêu cầu phải đọc tập sách Cuộc sống ở Úc, tuy nhiên quý vị có thể đọc nếu muốn.

Quý vị cũng được khuyến khích tìm hiểu về đất nước, con người và cách sống ở Úc trước khi xin thị thực này.

 CÁC ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN VISA 457

Là một nhà tuyển dụng, quý vị phải nộp đơn tuyển chọn. Đơn tuyển chọn phải cung cấp thông tin về vị trí còn trống và người lao động sẽ bổ nhiệm vào vị trí.

Yêu cầu cho nhà tuyển dụng

Để tuyển chọn một vị trí, quý vị phải:

 • Được phê chuẩn là người bảo lãnh công tác hoặc
 • Đã nộp đơn để trở thành người bảo lãnh công tác được phê chuẩn hoặc
 • Nộp đơn để trở thành người bảo lãnh công tác vào cùng thời điểm quý vị nộp đơn tuyển chọn

Yêu cầu về vị trí

Vị trí được tuyển chọn phải ở trong:

 • Doanh nghiệp của quý vị hoặc doanh nghiệp có liên quan
 • Mối liên quan với nghề nghiệp được phê chuẩn

Nghề nghiệp được phê chuẩn

Có một danh sách các nghề nghiệp được phê chuẩn, hãy kiểm tra danh sách này để đảm bảo vị trí được đề cử của quý vị trùng với một trong các nghề nghiệp của danh sách.

Ngôn ngữ tiếng Anh

Những người xin thị thực tiểu loại 457 nhất định nào đó sẽ phải đáp ứng yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh.

Mức lương theo thị trường – Tiểu loại 457

Từ 14/9/2009, tất cả những người bảo lãnh của những người có thị thực tiểu loại 457 (những người bảo lãnh 457) phải tuân theo các nghĩa vụ bảo lãnh. Đối với những người bảo lãnh 457, nghĩa vụ đảm bảo thời gian và điều kiện tuyển dụng công bằng đồng nghĩa với việc họ phải trả mức lương theo thị trường cho người lao động nước ngoài của họ.

Ưu tiên nhà tuyển dụng vùng

Từ 14/9/2009, nhà tuyển dụng ở các khu vực vùng của Úc không còn đủ điều kiện nhận ưu tiên trong việc đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng và mức lương tối thiểu cho các vị trí được tuyển chọn theo chương trình thị thực tiểu loại 457.

 ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN PHỤ THUỘC VISA 457

Là sở hữu chính của thị thực 457, những người sau có thể xin đi cùng và lưu trú cùng quý vị tại Úc với tư cách là người sở hữu thị thực phụ thuộc:

 • Người phối ngẫu của quý vị
 • Con phụ thuộc của quý vị hoặc của người phối ngẫu của quý vị
 • Các họ hàng phụ thuộc khác quý vị hoặc của người phối ngẫu của quý vị

Người phối ngẫu

Người phối ngẫu là vợ/chồng của quý vị (là người mà quý vị kết hôn) hoặc người phối ngẫu không chính thức (gồm cả người phối ngẫu cùng giới).

Con phụ thuộc

Con phụ thuộc là con ruột hoặc con ghẻ của quý vị hoặc của người phối ngẫu của quý vị. Quý vị hoặc người phối ngẫu phải có trách nhiệm hợp pháp đối với đứa con. Đứa con phải:

 • Chưa kết hôn, đính hôn hay có mối quan hệ không chính thức và
 • Dưới 18 tuổi hoặc
 • Nếu đã 18 tuổi và phụ thuộc hoàn toàn hay chủ yếu vào người lao động hoặc người phối ngẫu của người lao động về các nhu cầu cơ bản hoặc mất khả năng lao động.

Những họ hàng phụ thuộc khác

Những họ hàng phụ thuộc khác của quý vị hoặc người phối ngẫu của quý vị có thể được cân nhắc đưa vào đơn nếu họ đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

 • Họ không có họ hàng nào khác có khả năng chăm sóc cho họ ở đất nước của họ.
 • Hiện tại họ chưa kết hôn, đính hôn hay có mối quan hệ không chính thức
 • Họ thường cư trú trong hộ gia đình của quý vị
 • Họ phụ thuộc vào quý vị về mặt chu cấp tài chính để đáp ứng các nhu cầu cơ bản
 • Quý vị đã chu cấp họ trong một thời gian dài
 • Họ phụ thuộc vào quý vị nhiều hơn bất kỳ ai khác hoặc nguồn nào khác.

Ví dụ: một họ hàng cao tuổi, chưa kết hôn

Chú ý: Quý vị phải cung cấp chi tiết về tất cả con cái hoặc họ hàng phụ thuộc nào khác từ 18 tuổi trở lên, cho dù họ có trong đơn hay không. Đối với tất cả các họ hàng phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên, quý vị phải hoàn thành mẫu đơn 47A và gắn kèm theo đơn của quý vị.

Xem: Mẫu 47A Chi tiết về con hoặc thành viên gia đình phụ thuộc khác từ 18 tuổi trở lên (248KB PDF file)

Thị thực kế tiếp cho người có thị thực 457 phụ thuộc

Những người có thị thực công tác 457 phụ thuộc nhất định nào đó hiện tại có thể tiếp tục là thành viên của đơn vị gia đình (Member of the family unit (MOFU)) của người sở hữu chính của thị thực 457 trong đơn xin thị thực 457 kế tiếp. Những người có thị thực phụ thuộc sẽ không phải thỏa mãn tiêu chuẩn MOFU chung nếu họ thỏa mãn các điều kiện dưới đây.

Vào thời gian có quyết định về đơn xin thị thực 457 kế tiếp, người đó phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

 • Dưới 21 tuổi
 • Không phải là vợ/chồng hoặc người phối ngẫu không chính thức của người khác

Thêm vào đó, để đủ điều kiện xin gia hạn thêm MOFU, người đó phải được cấp thị thực 457 ban đầu trên cơ sở là thành viên của đơn vị gia đình (không phải là người phối ngẫu) của người sở hữu thị thực 457 chính.

Một người sẽ không thể thỏa mãn các yêu cầu mới nếu họ đã được cấp thị thực 457 ban đầu trên cơ sở là một trong những người sau:

 • Con phụ thuộc của người phối ngẫu của người sở hữu thị thực 457 chính
 • Con phụ thuộc của con phụ thuộc của người phối ngẫu của người sở hữu thị thực 457 chính
 • Họ hàng của người phối ngẫu của người sở hữu thị thực 457 chính
 • Con phụ thuộc của người phối ngẫu phụ thuộc của người sở hữu thị thực 457 chính

và mối quan hệ người phối ngẫu không còn tồn tại vào thời điểm quyết định về đơn xin thị thực 457 kế tiếp.

Yêu cầu về sức khỏe

Những người nộp đơn phụ thuộc phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe.

Yêu cầu về bảo hiểm sức khỏe

Từ 14/9/2009, tất cả những người có thị thực 457 mới theo luật phải duy trì bảo hiểm sức khỏe trong thời gian thị thực còn hiệu lực (điều kiện của thị thực).

Những người xin thị thực 457 cần cung cấp bằng chứng họ đã có bảo hiểm sức khỏe đầy đủ trước khi thị thực được phê chuẩn.

Yêu cầu về nhân thân

Tất cả những người nộp đơn phụ thuộc phải đáp ứng yêu cầu về nhân thân.

Học tập và làm việc

Tất cả những người nộp đơn phụ thuộc được cấp thị thực này có đầy đủ quyền làm việc và học tập.

Bản tuyên bố các giá trị Úc

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, quý vị phải tuyên bố sẽ tôn trọng các giá trị của Úc và tuân thủ luật pháp của Úc. Đối với thị thực này, bản tuyên bố các giá trị được bao gồm trong phần khai báo chung của mẫu đơn. Khi quý vị kí vào mẫu đơn, điều đó có nghĩa là quý vị đã ký vào bản tuyên bố các giá trị. Quý vị sẽ không được yêu cầu phải đọc tập sách Cuộc sống ở Úc, tuy nhiên quý vị có thể đọc nếu muốn.

Quý vị cũng được khuyến khích tìm hiểu về đất nước, con người và cách sống ở Úc trước khi xin thị thực này.

CÁC NGHĨA VỤ CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG VISA 457

Có 9 nghĩa vụ bảo lãnh mà người bảo lãnh cho người có thị thực 457 phải tuân theo. Các nghĩa vụ này được trình bày dưới đây.

 

Ảnh hưởng đến người bảo lãnh có trụ sở ở nước ngoài

Sửa đổi có hiệu lực vào ngày 14/9/2009 theo Đạo luật Sửa đổi Hiến pháp Di trú (Bảo vệ người lao động) 2008 và các luật lệ liên quan cũng có ảnh hưởng đến người bảo lãnh công tác được công nhận có trụ sở ở nước ngoài.

Giám sát

Nhà tuyển dụng được phê chuẩn làm người bảo lãnh sẽ được giám sát nhằm đảm bảo họ đang tuân thủ các nghĩa vụ bảo lãnh của họ.

Hình phạt

Bộ Di trú có thể khởi kiện nếu người bảo lãnh 457 không đáp ứng thỏa mãn một nghĩa vụ bảo lãnh.

Mức lương theo thị trường – Tiểu loại 457

Từ 14/9/2009, tất cả những người bảo lãnh của những người có thị thực tiểu loại 457 (những người bảo lãnh 457) phải tuân theo các nghĩa vụ bảo lãnh. Đối với những người bảo lãnh 457, nghĩa vụ đảm bảo thời gian và điều kiện tuyển dụng công bằng đồng nghĩa với việc họ phải trả mức lương theo thị trường cho người lao động nước ngoài của họ.

Đối với những người có thị thực tiểu loại 457 hiện tại, sẽ được áp dụng sắp xếp chuyển đổi.

 NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VISA 457

Quý vị phải thông báo cho Bộ nếu có bất kỳ thay đổi nào về hoàn cảnh.

Nếu quý vị hủy bỏ việc tuyển dụng, quý vị phải làm một trong các điều sau:

 • Tìm một nhà tuyển dụng khác sẵn sàng tuyển chọn quý vị
 • Xin một loại thị thực hiện hữu khác
 • Rời khỏi Úc trong vòng 28 ngày trừ khi thị thực của quý vị hết hạn trước thời gian đó, trong trường hợp này quý vị phải rời Úc trước khi hết hạn thị thực.

Các điều kiện của thị thực

Nếu đơn xin thị thực tạm thời của quý vị được phê chuẩn, điều kiện thị thực dưới đây, được biết đến là điều kiện 8107 sẽ được áp dụng cho thị thực của quý vị. Điều kiện thị thực này liên quan đến các điều kiện và quy định làm việc mà quý vị phải làm việc:

 • Trong ngành nghề quý vị được tuyển chọn và
 • Cho người bảo lãnh, hay thực thể liên kết của người bảo lãnh (ngoại trừ ngành nghề ngoại lệ). Thông tin thêm có trong ComLaw
 • Nếu quý vị hủy bỏ việc tuyển dụng, quý vị không được hủy bỏ muộn hơn 28 ngày kế tiếp nhau. Quý vị được cho là đã hủy bỏ tuyển dụng khi quý vị hoặc nhà tuyển dụng thông báo về dự định hủy bỏ tuyển dụng và ngày thông báo về dự định hủy bỏ tuyển dụng đã qua. Nếu hơn 28 ngày kế tiếp đã qua kể từ ngày trong thông báo dự định hủy bỏ tuyển dụng, quý vị có thể vi phạm điều kiện 8107 và có thể thị thực của bạn bị hủy bỏ. Trong trường hợp quý vị từ bỏ việc tuyển dụng hoặc vắng mặt mà không được phép (AWOL), quý vị có thể được coi là đã hủy bỏ tuyển dụng.

Nếu quý vị sắp hủy bỏ và muốn xin một thị thực 457 khác, quý vị phải nộp một đơn xin thị thực mới.

Từ 14/9/2009, người có thị thực 457 muốn thay đổi nhà tuyển dụng (trong thời hạn thị thực có hiệu lực) sẽ không phải xin thị thực 457 mới, tuy nhiên người bảo lãnh mới của quý vị phải nộp và phê chuẩn đề cử.

Yêu cầu về bảo hiểm sức khỏe

Từ 14/9/2009, theo điều kiện thị thực 8501, tất cả những người có thị thực 457 mới phải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí sức khỏe cho bản thân và gia đình. Theo luật pháp yêu cầu, họ sẽ phải duy trì bảo hiểm đầy đủ cho các chi phí sức khỏe này. Người nộp đơn xin thị thực 457 sẽ cần phải cung cấp bằng chứng họ có bảo hiểm đầy đủ trước khi được cấp thị thực.

Đối với người có thị thực 457 được phê chuẩn trước ngày 14/9/2009, người bảo lãnh vẫn phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí y tế hoặc bệnh viện phát sinh từ việc điều trị ở bệnh viện công trong thời hạn thị thực (các chi phí khác sẽ được bảo hiểm y tế hoặc chế độ chăm sóc sức khỏe qua lại đáp ứng).

Mức lương theo thị trường – thị thực tiểu loại 457

Từ 14/9/2009, tất cả những người bảo lãnh xin thị thực 457 (người bảo lãnh 457) sẽ phải tuân theo các nghĩa vụ bảo lãnh. Đối với người bảo lãnh 457, nghĩa vụ đảm bảo thời gian và điều kiện tuyển dụng công bằng đồng nghĩa với việc họ phải trả mức lương theo thị trường cho người lao động nước ngoài của họ. Đối với người có thị thực 457 mà có đề cử hoặc đơn xin thị thực được phê chuẩn trước ngày 14/9/2009, thu xếp chuyển đổi có thể áp dụng.

 NỘP ĐƠN XIN VISA 457

Nếu nhà tuyển dụng và người lao động đủ điều kiện, sẵn sàng và có thể đáp ứng các nghĩa vụ theo thị thực, họ có thể bắt đầu thực hiện thủ tục làm đơn gồm 3 bước.

Bước 1 – Nhà tuyển dụng xin làm người bảo lãnh

Nhà tuyển dụng phải hoàn thành đơn để trở thành người bảo lãnh

Xem: Bước 1 – Nhà tuyển dụng xin làm người bảo lãnh

Bước 2 – Nhà tuyển dụng đề cử vị trí

Nhà tuyển dụng đề cử vị trí cần được bổ nhiệm.

Xem: Bước 2 – Nhà tuyển dụng đề cử vị trí

Bước 3 – Người lao động xin thị thực

Người lao động phải xin thị thực để được làm việc tại Úc.

Xem: Bước 3 – Người lao động xin thị thực

Xin thị thực mới

Nếu quý vị có người lao động muốn xin thị thực mới (trong trường hợp thị thực hiện tại của họ sắp hết hạn), người lao động phải nộp đơn xin thị thực mới.

Từ 14/9/2009, những người có thị thực 457 muốn thay đổi người bảo lãnh hoặc vị trí được đề cử (trong thời hạn thị thực hiện tại có hiệu lực) không cần phải xin thị thực 457 mới.

Thông tin thêm

Đề biết thêm thông tin về quá trình xin thị thực

Xem: Mẫu thông tin 1025i Làm và giải quyết đơn xin thị thực (64KB PDF file)

 

Theo Department of Immigration and Citizenship

Từ khóa:

6 Bình luận

 • Bài viết hữu ích…nhưng dịch lủng củng quá… :(

 • Đi làm việc theo visa 457, thời hạn 4 năm, sau 4 năm có thể xin quốc tịch Úc được không? Thanks

  • Chắc chắn được, nhưng phải qua Bridge Visa (Visa bắc cầu). Có 2 đường bạn có thể xin visa để được ở lại Úc là :

   Skilled Migration (Visa 189, 190)
   Partner Migration ( Visa 309, 100)

 • Tôi đã có visa 457 và muốn đưa bố hoặc mẹ đã nhiều tuổi sang cùng thì phải xin visa loại nào cho bố/ mẹ?
  Cám ơn bạn.

 • Tôi là du học sinh, hiện tại đang sống ở Úc, tôi đã học xong 40 tuần tiếng anh ở trường Sarina Russo và hiện tại đang học trường đại học Jame Cook, ở Việt Nam tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, tôi đã có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam (có hợp đồng lao động), hiện tại tôi có thể xin chuyển từ visa 573 qua visa 457 được không? Cảm ơn bạn.

 • Tôi muốn xin visa đi làm việc dài hạn ở Úc. Tôi có người bạn là người bản xứ, đã hưu trí, người này có thể bảo lãnh cho tôi sang du lịch và làm việc được không? Toi 42 tuổi nhưng trên tất cả giấy tờ của tôi sinh năm 1962 (53 tuoi) thì có xin visa làm việc được không? Hoặc trường hợp của tôi phải làm như thế nào để có được visa dễ dàng? Xin vui lòng hướng dẫn giúp.

Gửi Bình Luận