Visa 309/100 – Thị thực cho người phối ngẫu ở nước ngoài

June 23, 2014 10:06 AM42 bình luậnLượt đọc: 6607

THÔNG TIN CHUNG VỀ VISA 309/100

Visa 309 & 100 cho phép quý vị vào và ở Úc trên cơ sở hôn nhân hoặc mối quan hệ không chính thức với người phối ngẫu. Với thị thực tạm thời (thường cho thời gian chờ đợi xấp xỉ hai năm kể từ ngày quý vị xin thị thực)

 • Với thị thực vĩnh viễn, nếu sau thời gian chờ đợi (nếu thích hợp), mối quan hệ với người phối ngẫu vẫn tồn tại thì quý vị vẫn đủ tiêu chuẩn xin thị thực này.

Người phối ngẫu phải bảo trợ quý vị

Visa 309

Visa 309

Thị thực này dành cho ai?

Thị thực này dành cho quý vị nếu quý vị muốn vào Úc dựa trên cơ sở mối quan hệ với người phối ngẫu. Người phối ngẫu của quý vị phải là một trong những người sau:

 • Công dân Úc
 • Cư dân thường trú ở Úc
 • Công dân New Zealand đủ điều kiện

Thị thực này có lệ phí bao nhiêu?

Quý vị phải trả phí nộp đơn xin thị thực. Phí này bao gồm quý vị và tất cả thành viên gia đình có trong đơn, thường không được trả lại nếu đơn của quý vị không thành công hoặc quý vị quyết định rút đơn sau khi nộp.

Xem: Lệ phí thị thực cho người phối ngẫu

Thị thực này cho phép tôi làm gì?

Bảng bên dưới tổng kết những điều quý vị có thể làm ở Úc nếu có thị thực tạm thời hoặc vĩnh viễn cho người phối ngẫu.

Chú ý: Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia Medicare, nếu quý vị đã xin nhưng vẫn chưa được cấp thị thực này.

VISA 309 & 100 HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Xin thị thực tạm thời và vĩnh viễn

Quý vị xin cả thị thực tạm thời và vĩnh viễn đều bằng cách hoàn thành và nộp cùng một đơn.

 • Nếu quý vị đáp ứng tất cả các tiểu chuẩn để cấp thị thực, quý vị sẽ được cấp thị thực tạm thời cho người phối ngẫu (hạng phụ 309). Thị thực này vẫn duy trì hiệu lực đến tận khi có quyết định về thị thực vĩnh viễn, thường là 2 năm sau khi quý vị xin thị thực đầu tiên.
 • Nếu quý vị vẫn đáp ứng tất cả các yêu cầu khi đơn của quý vị được xem xét sau thời gian chờ, quý vị sẽ được cấp thị thực Bạn Đời vĩnh viễn (hạng phụ 100)

Tuy nhiên, quý vị có thể được cấp thị thực vĩnh viễn mà không phải đợi nếu quý vị có thể chứng minh một trong các điều sau:

 • Vào thời gian quý vị xin thị thực, quý vị đã kết hôn hoặc có mối quan hệ không chính thức với người phối ngẫu từ 3 năm trở lên
 • Vào thời gian quý vị nộp đơn, quý vị đã kết hôn hoặc có mối quan hệ không chính thức với người phối ngẫu từ 2 năm trở lên và có một con phụ thuộc do mối quan hệ này.
 • Người phối ngẫu được cấp thị thực Bảo Vệ hoặc thị thực vĩnh viễn theo chương trình nhân đạo và quý vị đã có mối quan hệ trước khi thị thực được cấp và phải công bố điều này với bộ vào thời gian đó

Chú ý: Nhìn chung, quý vị phải đang sống với người phối ngẫu trong mối quan hệ vợ chồng hoặc chưa chính thức vào thời gian quý vị nộp đơn.

Trách nhiệm

Trách nhiệm chính khi có và sử dụng thị thực cho người phối ngẫu được tổng kết trong bảng sau:

Thời hạn thị thực có hiệu lực

Nếu quý vị được cấp thị thực tạm thời cho người phối ngẫu, thông thường sẽ có hiệu lực trong suốt quá trình chờ đến khi có quyết định về đơn xin thị thực vĩnh viễn cho người phối ngẫu.

Nếu quý vị được cấp thị thực vĩnh viễn  cho người phối ngẫu, quý vị sẽ được phép ở lại Úc vĩnh viễn

Các khái niệm gia đình

Các thuật ngữ sau được sử dụng cho thị thực này.

Xem: Các khái niệm gia đình

ĐIỀU KIỆN NGƯỜI NỘP ĐƠN CÓ ĐĂNG KÝ HÔN NHÂN VISA 309 & 100

Trang này cung cấp các thông tin về các yêu cầu đủ điều kiện cho người xin thị thực này trong một mối quan hệ kết hôn.

Hôn nhân hợp pháp

Việc kết hôn của quý vị phải hợp pháp theo luật Úc. Nếu quý vị kết hôn tại một đất nước khác không phải Úc và hôn nhân có hiệu lực tại đất nước đó, thì nhìn chung sẽ được công nhận là có hiệu lực theo luật pháp Úc.

Có một số trường hợp ngoại lệ không được chấp nhận ở Úc như là kết hôn cùng giới tính, chưa đến tuổi hoặc lấy nhiều vợ. Các cặp đôi cùng giới tính đủ điều kiện xin thị thực này, tuy nhiên họ sẽ được công nhận là có mối quan hệ không chính thức.

Thông tin thêm về hôn nhân được công nhận ở Úc có thể tìm thấy ở trang web của Tổng Hội Luật Sư (Attorney General) về các linh mục chủ trì hôn lễ.

Bảo trợ

Quý vị phải được người bảo trợ đủ điều kiện bảo trợ. Một người bảo trợ đủ điều kiện là công dân Úc hoặc cư dân vĩnh viễn, hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện, những người nhận nghĩa vụ bảo trợ. Thông thường người bảo trợ là người phối ngẫu của quý vị.

Mối quan hệ

Trong mối quan hệ hôn nhân, quý vị và người phối ngẫu phải đưa ra được cam kết có cuộc sống chung với tư cách vợ chồng. Quý vị và người phối ngẫu phải chung sống cùng nhau, hoặc là sự chia rẽ chỉ là tạm thời. Quý vị cũng phải có mối quan hệ đích thực và liên tục với người phối ngẫu.

Xem: Bằng chứng về mối quan hệ đích thực và liên tục

Chú ý: Trong các hoàn cảnh nhất định, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện xin và được cấp hoặc tiếp tục là người nộp đơn xin thị thực cho người phối ngẫu ở Úc nếu:

 • Mối quan hệ của quý vị đổ vỡ và quý vị và người phối ngẫu có quyền chăm sóc con dưới 18 tuổi theo đạo luật Gia Đình 1975 mà quý vị và người phối ngẫu có.
 • Người phối ngẫu của quý vị qua đời và quý vị có thể chỉ ra rằng, nếu người phối ngẫu của quý vị chưa qua đời, thì mối quan hệ vẫn tiếp tục và quý đã có phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Úc.

Nếu trường hợp này xảy ra, quý vị hãy liên lạc với văn phòng bộ liên quan ở Úc tiến hành thực hiện đơn của quý vị.

Địa điểm nộp đơn

Nếu quý vị nộp đơn ngoài nước Úc trên cơ sở hôn nhân, quý vị phải kết hôn hợp pháp với người phối ngẫu tại thời điểm nộp đơn hoặc dự định kết hôn hợp pháp với người phối ngẫu trước khi có quyết định về thị thực tạm thời cho người phối ngẫu.

Các yêu cầu về sức khỏe

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về sức khỏe.

Xem: Các yêu cầu về sức khỏe

Các yêu cầu về nhân thân

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về nhân thân.

Xem: Các yêu cầu về nhân thân và hình sự trong sạch

Dựa vào an sinh xã hội

Nếu hoàn cảnh của quý vị hoặc của người phối ngẫu cho thấy rằng quý vị hoặc các thành viên gia đình phụ thuộc đi cùng có khả năng trở thành người sử dụng cao hệ thống an sinh xã hội của Úc, quý vị sẽ cần Bảo Lãnh Tài Chính (Assurance of Support (AoS)) từ một công dân Úc hoặc một cư dân vĩnh viễn ở Úc.

Nếu quý vị cần AoS, bộ sẽ gởi cho quý vị một lá thư tư vấn rằng quý vị cần một AoS và giải thích cách để có được AoS.

Khi quý vị không đủ điều kiện

Nếu quý vị cho rằng quý vị hoặc các thành viên gia đình phụ thuộc đi cùng có nợ chưa trả cho chính phủ Úc, quý vị phải liên hệ với văn phòng bộ gần nhất hoặc một phái đoàn Úc trước khi nộp đơn. Quý vị có thể không được cấp thị thực đến khi sắp xếp trả nợ một cách thỏa đáng.

Bản tuyên bố các giá trị Úc (Australian Values Statement)

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, quý vị được yêu cầu ký vào bản tuyên bố các giá trị Úc. Bản tuyên bố này sẽ có trong mẫu đơn xin thị thực của quý vị và tất cả những ai xin thị thực từ 18 tuổi trở lên cần phải ký để khẳng định rằng họ tôn trọng cách sống của Úc và tuân theo luật pháp Úc. Trước khi ký, quý vị được yêu cầu phải đọc hoặc giải thích cho quý vị, tài liệu về cuộc sống ở Úc do chính phủ cung cấp có trong tập sách Cuộc sống ở Úc (Life in Australia).

Tập sách Cuộc sống ở Úc cung cấp thêm thông tin về các giá trị chung của người Úc  và về cách sống của họ.

ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN CÓ MỐI QUAN HỆ KHÔNG CHÍNH THỨC (De Facto)

Nhìn chung

Quý vị ít nhất phải đủ 18 tuổi vào thời gian nộp đơn.

Quý vị và người bảo trợ không có liên quan về gia đình. Điều này nghĩa là quý vị và người bảo trợ không được:

 • Là tổ tiên hoặc con cháu của nhau
 • Có cha hoặc mẹ chung

Liên quan về gia đình bao gồm các mối quan hệ có nguồn gốc qua cha/mẹ nuôi và trong trường hợp này cũng bao gồm bất kỳ việc nhận nuôi nào được tuyên bố đã mất hiệu lực hoặc bị hoãn có hiệu lực.

Bảo trợ

Quý vị phải được người bảo trợ đủ điều kiện bảo trợ. Một người bảo trợ đủ điều kiện là một công dân Úc hoặc cư dân vĩnh viễn tại Úc, hoặc một công dân New Zealand đủ điều kiện, đảm nhận nghĩa vụ bảo trợ. Nhìn chung, người bảo trợ là người phối ngẫu của người nộp đơn.

Mối quan hệ

Quý vị và người phối ngẫu phải có mối quan hệ không chính thức trong toàn bộ 12 tháng ngay trước khi nộp đơn.

Yêu cầu về mối quan hệ 12 tháng có thể bị hủy bỏ nếu là một trong các trường hợp sau:

 • Quý vị có thể chứng minh các trường hợp thuyết phục và thương cảm, như là quý vị có con với người phối ngẫu

Tất cả các trường hợp sau xảy ra:

 • Người phối ngẫu đang hoặc đã có thị thực nhân đạo vĩnh viễn
 • Trước khi thị thực nhân đạo được cấp, bạn có mối quan hệ với bạn đời mà đáp ứng các yêu cầu của mối quan hệ không chính thức
 • Bộ được thông báo về điều này trước khi thị thực nhân đạo vĩnh viễn được cấp

Quý vị và người phối ngẫu phải chỉ ra được cam kết sống chung. Quý vị và người phối ngẫu phải đang sống cùng nhau hoặc bất kỳ sự chia rẽ nào chỉ là tạm thời. Quý vị cũng phải có mối quan hệ đích thực và liên tục với người phối ngẫu.

Chú ý: Trong các hoàn cảnh nhất định, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện xin và được cấp hoặc tiếp tục là người nộp đơn xin thị thực cho người phối ngẫu ở Úc nếu:

 • Mối quan hệ của quý vị đổ vỡ và quý vị và người phối ngẫu có quyền chăm sóc con dưới 18 tuổi theo đạo luật Gia Đình 1975 mà quý vị và người phối ngẫu có.
 • Người phối ngẫu của quý vị qua đời và quý vị có thể chỉ ra rằng, nếu người phối ngẫu của quý vị chưa mất, thì mối quan hệ vẫn tiếp tục và quý vị đã phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Úc.

Nếu trường hợp này xảy ra, quý vị hãy liên lạc với văn phòng bộ liên quan ở Úc mà tiến hành thực hiện đơn của quý vị.

Các yêu cầu về sức khỏe

Quý vị phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về sức khỏe.

Xem: Các yêu cầu về sức khỏe

Các yêu cầu về nhân thân

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về nhân thân.

Xem: Các yêu cầu về nhân thân và hình sự trong sạch

Dựa vào an sinh xã hội

Nếu hoàn cảnh của quý vị hoặc của người phối ngẫu cho thấy rằng quý vị hoặc các thành viên gia đình phụ thuộc đi cùng có khả năng trở thành người sử dụng cao hệ thống an sinh xã hội của Úc, quý vị sẽ cần Bảo Lãnh Tài Chính (Assurance of Support (AoS)) từ một công dân Úc hoặc một cư dân vĩnh viễn ở Úc.

Nếu quý vị cần AoS, bộ sẽ gởi cho quý vị một lá thư tư vấn rằng quý vị cần một AoS và giải thích cách để có được AoS.

Khi quý vị không đủ điều kiện

Nếu quý vị nộp đơn khi ở ngoài nước Úc và cho rằng quý vị hoặc các thành viên gia đình phụ thuộc đi cùng có nợ chưa trả cho chính phủ Úc, quý vị có thể không được cấp thị thực đến khi sắp xếp trả nợ một cách thỏa đáng.

Nếu quý vị tin rằng quý vị hoặc các thành viên gia đình phụ thuộc đi cùng có nợ chưa trả cho chính phủ Úc, quý vị phải liên hệ với văn phòng bộ gần nhất hoặc một phái đoàn Úc trước khi nộp đơn.

Bản tuyên bố các giá trị Úc (Australian Values Statement)

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, quý vị được yêu cầu ký vào bản tuyên bố các giá trị Úc. Bản tuyên bố này sẽ có trong mẫu đơn xin thị thực của quý vị và tất cả những ai xin thị thực từ 18 tuổi trở lên cần phải ký để khẳng định rằng họ tôn trọng cách sống của Úc và tuân theo luật pháp Úc. Trước khi ký, bạn được yêu cầu phải đọc hoặc giải thích cho bạn, tài liệu về cuộc sống ở Úc do chính phủ cung cấp có trong tập sách Cuộc sống ở Úc (Life in Australia).

Tập sách Cuộc sống ở Úc cung cấp thêm thông tin về các giá trị chung của người Úc  và về cách sống của họ.

ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI BẢO LÃNH VISA 309 & 100

Quý vị phải đáp ứng các yêu cầu sau để đủ điều kiện bảo lãnh cho người nộp đơn xin thị thực này.

Các tiêu chuẩn đủ điều kiện

Để là người bảo lãnh đủ điều kiện, quý vị phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

 • Là công dân Úc, cư dân vĩnh viễn của Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện muốn bảo lãnh người nộp đơn xin thị thực với tư cách là bạn đời đến Úc
 • Kết hôn hoặc có mối quan hệ không chính thức với bạn đời
 • Nếu kết hôn, nhìn chung phải từ 18 tuổi trở lên
 • Nếu có mối quan hệ chưa chính thức phải từ 18 tuổi trở lên

Nếu quý vị kết hôn và chỉ 16 hay 17 tuổi, thì cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ quý vị phải là người bảo lãnh cho người phối ngẫu của quý vị.

Công dân New Zealand đủ điều kiện

Nếu quý vị là công dân New Zealand đủ điều kiện bảo lãnh cho người phối ngẫu, quý vị phải đáp ứng được các yêu cầu về sức khỏe và nhân thân. Bộ sẽ liên hệ với quý vị để tư vấn xem quý vị có cần tham gia kiểm tra sức khỏe và nhân thân hay không.

Xem: Các yêu cầu về sức khỏe

Các yêu cầu về nhân thân và hình sự trong sạch

Khi quý vị không đủ điều kiện

Quý vị có thể không đủ điều kiện bảo lãnh cho người phối ngẫu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Quý vị không phải là công dân Úc, không phải là cư dân vĩnh viễn của Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.
 • Trước đây quý vị đã bảo lãnh cho hai người phối ngẫu khác di trú đến Úc (bao gồm cả bảo lãnh bạn đã rút lại khi người phối ngẫu cũ lấy được cư trú vĩnh viễn dựa vào cơ sở bạo lực gia đình).
 • Quý vị đã bảo lãnh một người phối ngẫu khác trong vòng 5 năm trước.
 • Quý vị được bảo lãnh với tư cách là người phối ngẫu trong 5 năm vừa rồi
 • Quý vị có thị thực Phụ Nữ Gặp Nguy Hiểm (hạng phụ 204).
 • Quý vị bị tuyên án hoặc buộc tội chống lại đứa trẻ.

Nếu trước đây quý vị đã bảo lãnh hoặc được bảo lãnh, quý vị vẫn có thể được phép bảo lãnh người phối ngẫu trong các trường hợp thuyết phục như là:

 • Nếu người phối ngẫu trước đây đã mất hoặc chối bỏ mối quan hệ và để lại con nhỏ
 • Nếu mối quan hệ với người phối ngẫu hiện tại là lâu dài (nghĩa là từ 2 năm trở lên)
 • Nếu quý vị và người phối ngẫu hiện tại có con phụ thuộc do mối quan hệ này.

Những người có thị thực cho cha/mẹ trước đây và hiện tại

Nếu quý vị được cấp thị thực cho cha/mẹ vào hoặc sau ngày 1/7/2009, quý vị sẽ không thể bảo lãnh người phối ngẫu hoặc vợ chồng chưa cưới trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp thị thực, nếu quý vị đã kết hôn hoặc có mối quan hệ không chính thức với người đó vào hoặc trước ngày quý vị được cấp thị thực cha/mẹ lần cuối. Có một số ngoại lệ về hạn chế này trong các hoàn cảnh thuyết phục.

Hạn chế sự bảo lãnh và quyền lợi tốt nhất của đứa trẻ

Nếu người nộp đơn bao gồm một thành viên gia đình phụ thuộc dưới 18 tuổi trong đơn, sự bảo lãnh có thể không được thông qua (ngoại trừ trong một số rất ít trường hợp) khi mà người bảo lãnh bị kết án hoặc buộc tội chống lại đứa trẻ. Cũng có yêu cầu là không có bất kỳ lý do thuyết phục nào để tin rằng việc cấp thị thực sẽ không vì lợi ích tốt nhất của thành viên gia đình phụ thuộc.

Để đánh giá đơn xin bảo lãnh và những quyền lợi tốt nhất của yêu cầu về đứa trẻ, người bảo lãnh của trẻ dưới 18 tuổi được yêu cầu phải nộp tờ kiểm tra của cảnh sát quốc gia Úc (Australian National Police Check) và/hoặc chứng chỉ của cảnh sát nước ngoài, phụ thuộc vào hoàn cảnh của người bảo lãnh. Nếu người bảo lãnh dành tổng cộng từ 12 tháng trở lên ở Úc kể từ khi tròn 16 tuổi, người bảo lãnh phải cung cấp tờ kiểm tra của cảnh sát quốc gia Úc. Người bảo lãnh cũng phải cung cấp các chứng chỉ của cảnh sát từ mỗi quốc gia mà họ đã dành tổng cộng từ 12 tháng trở lên trong vòng 10 năm cuối kể từ khi tròn 16 tuổi.

Chú ý: Người bảo trợ được yêu cầu nộp tờ Kiểm Tra của Cảnh Sát Quốc Gia phải hoàn thành mẫu đơn Kiểm tra của cảnh sát có ở trang web của Cảnh sát Liên bang Úc. Người bảo lãnh phải sử dụng mã số 33 ở câu hỏi 1 trên mẫu và bao gồm chi tiết về tất cả các tên gọi mà họ được biết tới. Nếu chứng chỉ của cảnh sát liên bang Úc được cung cấp bằng thông tin không chính xác, bộ sẽ yêu cầu một chứng chỉ khác. Dấu vân tay không được yêu cầu cho các kiểm tra của cảnh sát quốc gia.

ĐIỀU KIỆN CHO THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH VISA 309 & 100

Quý vị có thể bao gồm các thành viên gia đình phụ thuộc sau vào đơn xin thị thực:

 • Con cái phụ thuộc của bạn
 • Họ hàng phụ thuộc khác

Để được bao gồm trong đơn xin thị thực của quý vị, các thành viên gia đình phụ thuộc phải đáp ứng các yêu cầu sau. Tất cả những người phụ thuộc cho dù là di trú cùng quý vị hay không, phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân thân. Nếu không, quý vị sẽ có thể không được cấp thị thực cho người phối ngẫu.

Con cái phụ thuộc

Một người là con phụ thuộc nếu là con ruột của quý vị hay con riêng của người phối ngẫu và đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Dưới 18 tuổi
 • Từ 18 tuổi trở lên và phụ thuộc hoàn toàn hay chủ yếu vào bạn trong thời gian dài (ít nhất 12 tháng) để thỏa mãn các nhu cầu cơ bản (ăn uống, quần áo và chỗ ở) và phụ thuộc vào bạn nhiều hơn bất kỳ ai khác
 • Từ 18 tuổi trở lên, phụ thuộc hoàn toàn hay chủ yếu vào bạn vì bị mất mát toàn bộ hoặc một phần bộ phận cơ thể hoặc chức năng tâm thần khiến họ không thể kiếm ăn (cho dù họ di trú với bạn hay không)

Chú ý: Nếu con quý vị (bất kể tuổi tác) đã kết hôn, có mối quan hệ không chính thức hoặc đính hôn, thì họ sẽ không được coi là người phụ thuộc.

Con cái phụ thuộc, trong một số trường hợp có thể được cho thêm vào đơn sau khi đã nộp.

Hạn chế sự bảo lãnh và lợi ích tốt nhất của đứa trẻ

Nếu người nộp đơn dưới 18 tuổi, sự bảo lãnh có thể không được thông qua (ngoại trừ rất ít trường hợp) khi mà người bảo lãnh bị kết án hoặc buộc tội chống lại đứa trẻ. Người nộp đơn cũng cần thỏa mãn yêu cầu là không có lý do thuyết phục nào để tin rằng việc cấp thị thực sẽ không vì lợi ích tốt nhất của người nộp đơn.

Để đánh giá về đơn xin quyền bảo trợ và lợi ích tốt nhất của yêu cầu về đứa trẻ, người bảo trợ cho trẻ dưới 18 tuổi được yêu cầu phải nộp tờ Kiểm Tra của Cảnh Sát Quốc Gia Úc/các chứng nhận của cảnh sát nước ngoài, tùy thuộc vào hoàn cảnh của người bảo trợ.

Các họ hàng phụ thuộc khác

Một người là họ hàng phụ thuộc nếu họ là một trong số những người sau:

 • Cha, mẹ, anh chị em ruột, cha/mẹ kế, con của cha/ mẹ kế, ông bà, cháu, bác, cô, cháu gái hoặc cháu trai, ông/bà kế, cháu kế, cô kế, bác kế, cháu trai/cháu gái kế của quý vị

Và gồm tất cả những điều sau

 • Không phải con cái phụ thuộc của quý vị
 • Sống một mình, ví dụ như là cô góa chồng
 • Thường cư trú trong hộ gia đình của quý vị
 • Phụ thuộc hoàn toàn hoặc chủ yếu vào quý vị để thỏa mãn các nhu cầu cơ bản như là ăn uống, quần áo và chỗ ở
 • Phụ thuộc vào quý vị trong thời gian dài (ít nhất 12 tháng)
 • Phụ thuộc vào quý vị nhiều hơn bất kỳ ai khác hoặc nguồn khác

Yêu cầu về sức khỏe

Tất cả người phụ thuộc của quý vị cho dù có di trú cùng quý vị hay không, phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân thân.

Xem: Yêu cầu về sức khỏe

Yêu cầu về nhân thân

Tất cả người phụ thuộc của quý vị, cho dù có di trú cùng quý vị hay không, đều phải có  nhân thân tốt.

Xem: Các yêu cầu về nhân thân và hình sự trong sạch

Bản tuyên bố các giá trị Úc (Australian Values Statement)

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, quý vị được yêu cầu ký vào bản tuyên bố các giá trị Úc. Bản tuyên bố này sẽ có trong mẫu đơn xin thị thực của quý vị và tất cả những ai xin thị thực từ 18 tuổi trở lên cần phải ký để khẳng định rằng họ tôn trọng cách sống của Úc và tuân theo luật pháp Úc. Trước khi ký, quý vị được yêu cầu phải đọc hoặc giải thích cho quý vị, tài liệu về cuộc sống ở Úc do chính phủ cung cấp có trong tập sách Cuộc sống ở Úc (Life in Australia).

Tập sách Cuộc sống ở Úc cung cấp thêm thông tin về các giá trị chung của người Úc  và về cách sống của họ.

CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN VISA 309 & 100

Nếu quý vị được cấp thị thực này, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu sau:

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BẢO LÃNH VISA 309 & 100

Nếu quý vị muốn bảo lãnh việc xin thị thực của người phối ngẫu di trú đến Úc, quý vị phải ký cam đoan về trách nhiệm bảo lãnh.

Nếu quý vị ký vào cam đoan về trách nhiệm bảo lãnh, các nghĩa vụ sau sẽ được áp dụng trong khi người phối ngẫu của quý vị ở lại Úc nhờ có thị thực này. Quý vị:

 • Chịu trách nhiệm về tất cả các nghĩa vụ tài chính đối với chính phủ Úc mà người phối ngẫu của bạn có thể đã gây ra khi ở Úc.
 • Chấp nhận cung cấp chỗ ở đầy đủ và hỗ trợ tài chính như yêu cầu để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hợp lý của người phối ngẫu. Trợ giúp này sẽ bao gồm 2 năm đầu tiên ở Úc.
 • Cung cấp hỗ trợ tài chính và các hỗ trợ khác như là trông trẻ, để người phối ngẫu của quý vị có thể tham gia bất kỳ lớp học tiếng Anh nào mà họ cần.
 • Cung cấp thông tin và tư vấn để giúp đỡ người phối ngẫu của quý vị định cư tại Úc. Thông tin và tư vấn này bao gồm cả việc nói cho người phối ngẫu về việc tuyển dụng ở Úc.
 • Ngay lập tức thông báo cho bộ Di trú nếu mối quan hệ của quý vị và người phối ngẫu tan vỡ, hoặc nếu quý vị rút lại trách nhiệm bảo trợ cho người phối ngẫu trước khi có quyết định cuối cùng về đơn xin của họ.

Các nghĩa vụ khác có thể được áp dụng nếu, là người bảo trợ, quý vị đồng ý cung cấp Bảo Lãnh Tài Chính (Assurance of Support) cho người phối ngẫu.

NGHĨA VỤ CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH VISA 309 & 100

Nếu các thành viên gia đình phụ thuộc đi cùng quý vị được cấp thị thực này, họ phải tuân theo các điều khoản thị thực và tuân theo luật pháp Úc.

XIN VISA 309 & 100

Trước khi quý vị xin thị thực này, quý vị cũng nên đọc tập sách thông tin di trú cho người phối ngẫu.

Xem: Tập sách 1 Di trú cho người phối ngẫu (229 PDF file)

Xem cùng: Phụ lục cho mẫu 1127-Tập sách 1-Di trú cho người phối ngẫu (45KB PDF file)

Quý vị phải ở bên ngoài nước Úc khi:

 • Xin thị thực này
 • Thị thực tạm thời cho người phối ngẫu (hạng phụ 309) được cấp.

Quý vị có thể ở trong hay ngoài nước Úc khi quý vị được cấp thị thực vĩnh viễn cho người phối ngẫu (hạng phụ 100).

Xin thị thực tạm thời và vĩnh viễn

Quý vị xin thị thực tạm thời và vĩnh viễn cho người phối ngẫu cùng một lúc. Nếu quý vị được cấp thị thực tạm thời cho người phỗi ngẫu, thì không cần phải nộp một đơn khác riêng rẽ để xin thị thực vĩnh viễn cho người phối ngẫu.

 • Nếu quý vị có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về pháp luật, quý vị có thể được cấp thị thực tạm thời cho người phối ngẫu (hạng phụ 309). Thị thực này sẽ duy trì hiệu lực đến khi có quyết định về thị thực vĩnh viễn của quý vị, thường được xem xét 2 năm sau khi quý vị nộp đơn
 • Nếu quý vị vẫn đáp ứng tất cả các yêu cầu luật pháp khi đơn xin của quý vị được xem xét sau thời gian chờ, quý vị sẽ đủ điều kiện được cấp thị thực vĩnh viễn cho người phối ngẫu (hạng phụ 100).

Lệ phí nộp đơn

Quý vị phải trả phí nộp đơn xin thị thực. Phí này bao gồm quý vị và cả gia đình quý vị trong đơn, thường không được trả lại nếu đơn của quý vị không thành công hoặc quý vị quyết định rút đơn sau khi nộp. Lệ phí bao gồm quý vị và tất cả các thành viên gia đình phụ thuộc có trong đơn.

Chú ý: Quý vị chỉ phải chi trả một lệ phí mặc dù:

 • Bằng việc hoàn thành mẫu đơn, quý vị đã tự động xin thị thực tạm thời và vĩnh viễn trong cùng một lúc
 • Quý vị bao gồm các thành viên gia đình phụ thuộc trong đơn xin.

Quý vị không cần trả thêm lệ phí khi thị thực vĩnh viễn của quý vị được xem xét.

Các chi phí khác

Quý vị sẽ được yêu cầu phải chi trả cho các cuộc kiểm tra sức khỏe. Quý vị có thể được yêu cầu trả lệ phí để có các dấu kiểm tra của cảnh sát. Lệ phí này sẽ khác nhau tùy theo đất nước. Khi quý vị được yêu cầu phải lấy dấu kiểm tra của cảnh sát, quý vị phải chịu trách nhiệm cá nhân sắp xếp giấy tờ này. Quý vị cũng nên chuẩn bị trả các chi phí khác liên quan đến việc nộp đơn như là chi phí dịch một số tài liệu.

Danh sách kiểm tra tài liệu cần nộp

Danh sách kiểm tra cung cấp chi tiết về thông tin và tài liệu hỗ trợ mà quý vị và người phối ngẫu phải nộp kèm các mẫu đơn xin thị thực.

Xem: Danh sách kiểm tra các tài liệu cần nộp (66KB PDF file)

Chú ý: Danh sách kiểm tra này chỉ là giai đoạn đầu tiên trong thủ tục xin thị thực cho người phối ngẫu (nếu bạn chưa có thị thực tạm thời cho người phối ngẫu (hạng 309)). Nếu bạn đã có thị thực tạm thời cho người phối ngẫu, bộ sẽ cung cấp cho bạn danh sách kiểm tra giai đoạn 2 khi bạn đủ điều kiện xin thị thực vĩnh viễn cho người phối ngẫu.

Các mẫu đơn

Hoàn thành các mẫu đơn và đính kèm các tài liệu cần thiết

Xem:

Mẫu 47SP Đơn xin di trú đến Úc theo người phối ngẫu (906KB PDF file)

Mẫu 40SP Trách nhiệm bảo trợ cho người phối ngẫu di trú đến Úc (348KB PDF file)

Mẫu 47A Chi tiết về con cái hoặc thành viên gia đình phụ thuộc khác từ 18 tuổi trở lên (248KB PDF file)

Chú ý: Các mẫu này được hoàn thành nếu quý vị đang xin thị thực cho người phối ngẫu ở giai đoạn đầu tiên (hạng phụ 309). Quý vị không cần điền các mẫu này nếu đã có thị thực tạm thời cho người phối ngẫu (hạng phụ 309) và đủ điều kiện xin thị thực vĩnh viễn cho người phối ngẫu (hạng phụ 100).

Thông tin giúp quý vị chuẩn bị đơn

Thông tin về các tài liệu chứng nhận và dịch, hãy liên hệ với bộ Di trú, sử dụng đại lý di trú, ủy quyền cho người khác nhận thông tin từ bộ Di trú và nhận trợ giúp cho đơn xin của quý vị.

Bao gồm thành viên gia đình phụ thuộc trong đơn

Có một thông tin thêm quan trọng mà quý vị nên đọc nếu nộp đơn xin thị thực mà bao gồm cả các thành viên gia đình phụ thuộc.

 Quý vị phải cung cấp bằng chứng về sự phụ thuộc của họ vào quý vị.

 

 Nộp đơn ở đâu và bằng cách nào?

Là người nộp đơn, quý vị phải nộp các mẫu đơn chính xác vùng với các tài liệu hỗ trợ cần thiết và lệ phí.

Quý vị có thể nộp đơn cho văn phòng nhập cư Úc gần nhất ở nước ngoài:

 • Bằng bưu điện
 • Trực tiếp

Xem: Các văn phòng nhập cư bên ngoài Úc

Chú ý: Ở một số văn phòng nhập cư Úc ở nước ngoài, quý vị có thể đặt hẹn để nộp đơn trực tiếp.

Từ khóa:

42 Bình luận

 • Nguyễn Sơn

  Tôi đã từng làm bảo lành cho vợ, cho nên xin nói thêm ở đây là Visa 309 trước sau đó mới xin visa 100 sau. Khi có visa 100 là visa Permanent tức là được thường trú vĩnh viễn tại Úc.

  • Anh chị cho mình hỏi mình vừa được cấp visa 100 nhưng sao lại có thời hạn 5 năm mà không phải Vĩnh viễn vậy? Vậy sao 5 năm mình sẽ phải xin tiếp visa gì? Thanks for help.

   • Hi Thảo !

    Chúc mừng bạn có visa 100 tức là thường trú vĩnh viễn – PR. Sau 5 năm visa hết hạn bạn có thể xin gia hạn. Bình thường khi có PR sau 2 năm mọi người đều xin gia nhập quốc tịch Úc, thế nên nếu bạn không muốn gia nhập quốc tịch Úc thì mới cần xin gia hạn sau 5 năm.

 • Cho em hỏi phỏng vấn định cư Úc diện vợ chồng năm 2013 sao họ không giữ lại passport vậy mấy anh chị.

  • Mình nghĩ rằng chắc khi đậu phỏng vấn họ mới thông báo sau thế nên họ không giữ hộ chiếu của bạn lại cho đến khi nào “Case” của bạn thành công và được cấp visa… :(

 • Cho em hỏi: Em đã định cư theo chồng ở bên Úc được 2 năm rồi, bên Immigration cũng đã gửi giấy báo để em điền vào đơn xin Permanent Visa. Vậy em phải làm thế nào bây giờ? phí em phải nộp là bao nhiêu? Khi nào thì em chính thức có hộ chiếu của Úc? Em cám ơn các anh chị nhiều!

  • Hi Nguyễn Hoàng Hoa!

   Nếu Bộ di trú gửi thư báo & đơn xin Permanet Visa thì bạn có thể điền & gửi đi cùng các giấy tờ liên quan trong đơn yêu cầu.

   Lệ phí bạn có thể thanm khảo trên website của Bộ Di Trú: http://www.immi.gov.au/Help/Pages/fees-charges/visa.aspx

   Khi bạn có PR thì vẫn dùng hộ chiếu Việt Nam, muốn có hộ chiếu Úc bạn phải chờ thêm 2 năm để xin quốc tịch Úc.

   Nếu có gì không rõ bạn có thể điện thoại trực tiếp Bộ di trú xin trợ giúp. Trong trường hợp nếu bạn không nói được tiếng Anh, bạn có thể gọi số điện thoại 131 202 xin phiên dịch Vietnamese và sẽ có thông dịch viên giúp đỡ bạn nói chuyện trực tiếp với các bô sở của Chính phủ, số điện thọai này hoàn toàn miễn phí. Chúc bạn thành công.

 • Long Trường

  HI Everyone!

  Tôi có quen người bạn gái đang du học tại Sydney. Cho tôi hỏi Visa 309 apply tại Úc có được không hay bắt buộc là phải nộp ngoài nước Úc. Mọi góp ý dùm nhé. Thanks.

  • Hi Long Trường!

   Visa 309 apply ngoài nước Úc, do vậy nếu bạn muốn xin Visa 309 bạn phải chờ người đó học xong và phải quay về Việt Nam.

 • Xin chào các bạn!

  Tôi nộp đơn xin Visa 309 vào hồi đầu tháng 6/2014 …. và đang chờ trả lời của Bộ Di Trú…. Có bạn nào biết trong vòng bao lâu thì họ xét đơn. Thân chào.

  • Chào Thu Hà !

   Bạn sẽ phải theo các trình tự sau:

   Khám sức khỏe
   Lý lịch tư pháp
   Quyết định cuối cùng của bộ Di trú

   Về thời gian không cụ thể, có người nhanh thì 4 đến 5 tháng, cũng có người chờ đến hơn 8- 9 tháng mới có trả lời của Bộ Di trú.

   • @ Thu Hà !

    Mình nộp đơn tại Hà Nội, 6 tháng đã có Visa. Quan trọng nhất là các bằng chúng về mối quan hệ nên chuẩn bị kỹ lưỡng khi đi phỏng vấn. Mình cũng nghe nói tại Hà Nội xét nhanh hơn Tp HCM có lẽ ngoài này ít người xin Visa 309 hơn trong Sài Gòn hay cũng có thể Hà nội là Đại Sứ Quán còn Sài Gòn là Lãnh sự Quán

 • Hằng Trần

  XIn chào các bạn, cho tôi hỏi:

  Tôi được chấp nhận visa 309 hồi tháng 1/2014 và hiện đang sống tại Sydney. Tôi và người bạn sống chung được 4 năm tại sao bộ di trú chỉ cấp cho Visa 309(tạm thời) mà không cấp visa 100. Xin các bạn cố vấn giúp tôi có đủ điều kiện để có Visa 100 không. Lý do tôi cần Visa 100 để đăng ký học Đại học như vậy tiền học phí chỉ bằng 1/4 với du học sinh. Xin cám ơn.

  • Hi Hằng Trần!

   Bạn có chắc là Visa 309 phải trả lệ phí như du học không?

   • Hằng Trần

    Tôi đã đến Macquarie University và hỏi bộ phận văn phồn họ đẫ trả lời chính xác là tôi đang có Temporary Partner Visa 309 nên tôi không được hưởng chế độ đóng tiền domestic (local). Số tiền chênh nhau khá lớn từ $25,000 so với $6.500(sinh viên local)

  • Bạn cần phải chờ 2 năm để được visa 100. Thời gian được tính từ ngày bạn nộp đơn xin visa 309, thế cho nên ngày nộp đơn quan trọng.

   • Hằng Trần

    Bạn có nghĩ cách nào nhanh hơn không chắng hạn như có người nói xin lại Visa 100 ở ngoài Úc & phải đóng lệ phí lại….Tôi đang rất băn khoăn không biết chọn cách nào nhanh hơn để có được Visa 100 để sang năm tôi có thể ghi danh học Đại học tại Sydney.

    • Hahaha…bạn quá lo lắng đấy. Trường hợp của bạn chỉ có cách chờ, cố gắng đừng để bị phạm tội hay vi phạm pháp luật bởi tôi nghe nói trước khi cấp visa 100 họ làm lại Police check. Tóm lại cứ ăn no ngũ kỹ đừng quá sốt ruột… :)

    • Đồng Hương

     Hi Hằng Trần,

     Có lẽ bạn chưa tìm hiểu kỹ về Visa 309 & visa 100. Cho dù bạn apply bên ngoài nước Úc bạn vẫn phải chờ 2 năm để lấy visa 100 (PR). Như trong visa và một số bạn góp ý cũng đã nêu rõ “Thời gian tính từ ngày bạn nộp đơn” Như vậy giả sử bạn nộp đơn hồi đầu tháng 1/2014 và nay đã có visa 309 như vậy bạn chỉ còn chờ 14 tháng nữa là đủ thời gian Bộ di trú cấp visa 100. CÒn nếu bạn nộp đơn sớm hơn nữa thì cứ tính 24 tháng trừ đi bạn sẽ chỉ còn chờ không bao lâu. Nay nếu bạn làm lại vừa tốn tiền lệ phí Visa và thời gian chờ đợi chắc chắn lâu hơn. Cũng xin lưu ý, nước Úc là đất nước văn minh, mình chưa nghe thấy ai bảo chạy trọt để có visa sớm hơn được. Chúc bạn thành công. Thân chào.

     • Ban cho minh hoi dieu kien de xin visa 100 co bat buoc phai song tai Uc 2 nam ko? Cong viec cua minh la 1 nua o Viet Nam. 1 nua thoi gian o Uc ?
      Cam on ban.

    • @ Hằng Trần,

     Thật hết sức vớ vẩn chưa thấy ai tính cách của bạn, suy nghĩ kỹ đừng mất thời gian & tiền bạc.

 • XIn chào các bạn, tôi có PR & hiện đang sinh sống tại Melbourne. Hiện thời tôi đang apply visa 309 hồi đầu tháng 8/2014 cho Vợ & 1 con gái 4 tuổi.

  Cho tôi hỏi bao lâu Visa sẽ chấp nhận, bởi tôi có 4 tuần Holiday vào mùa Giáng Sinh nên tôi có thể thu xếp về Việt Nam đưa vợ và con gái sang Úc. Xin cám ơn trước.

  • @ Thành Đô!

   Admin nghĩ bạn khó có thể có Visa vào tháng 12/2014. Vì Việt Nam nằm trong diện “High Risk Country” có thể dịch tạm hiểu là nước có nguy cơ làm giả mạo cao thế nên Bộ di Trú xét đơn lâu hơn & kỹ hơn các nước khác. Thòi gian có thể từ 7 đến 9 tháng nếu bạn không bị trục trặc giấy tờ.

  • Tôi cũng đã chờ 6 tháng rồi chưa thấy Bộ Di trú trả lời, các bạn nào có ý kiến xin đóng góp. Chân thành cám tạ.

 • Chào các bạn, tôi ở Úc được 24 tháng nay apply xin visa 309, nay Bộ Di trú yêu cầu làm police check. Cho hỏi nay tôi có thể làm giấy này ở đâu?

 • Hi admin, cho mình hỏi về trường hợp này của mình với:
  Mình và vợ đã kết hôn được 1 năm, thời gian quen nhau là 3 năm. Vợ mình đã có quốc tịch Úc, và đã về Việt Nam sinh sống được 2 năm.
  Nay mình dự định nộp đơn để xin Visa 309. Về vấn đề chứng mình hôn nhân là thật thì mình khá tự tin. Nhưng cho mình hỏi: ngoài chứng mình hôn nhân, mình có cần chứng minh thêm tài chính hoặc khả năng Anh ngữ như IELTS, để có thể đảm bảo về khả năng tồn tại ở Úc hay không?

  Chân thành cảm ơn admin!

  • @ Trung!

   Trường hợp của bạn thì chắc chắn quá rồi, bạn k phải chứng minh tài chính nhưng người bảo lãnh sẽ phải chứng minh tài chính, nếu có công việc ổn định thì k sao. Còn nếu k họ bắt buộc phải làm ” Assurance Support”. Con kha nang Anh ngu thi k nhat thiet. Theo kinh nghiem song o Uc 6 nam, mac du tieng Anh k phai la tieu chuan bat buoc nhung lai cuc ky quan trong cho cuoc song cua ban trong tuong lai. The nen ban nen di hoc tieng Anh cang som cang tot. Thong thuong 3 nam dau se la nhung nam kho khan cho cuoc song nguoi di dan trong do rao can ngon ngu la dieu kho khan nhat, neu vuot qua duoc no ban se hoi nhap nhanh hon. Chuc ban thanh cong.

  • Di dân theo diện vợ chồng thì k cần khả năng Anh Ngữ, còn IELTS chỉ là cho di dân tay nghề hay đi học tại Úc.

 • Chào các anh chị!

  Mình được vợ bảo lãnh theo diện 309, mình nộp đơn vào tháng 09/2014 và được phổng vấn vào tháng 12/2014. Sau khi phỏng vấn, chị phỏng vấn bảo theo luật thì 1 năm se có kết quả tức đến tháng 09/2015 mới có kết quả. Có bạn nào gặp trường hợp có visa sớm hơn theo quy định kg?

  • @ Lý !

   Trên nguyên tắc nếu khi phỏng vấn họ nói vậy thì tức là muộn nhất sau một năm họ sẽ cho biết kết quả. Tôi có một vài người bạn thường có kết quả trả lời sớm hơn dự định. Quan trọng khi làm hồ sơ bạn nhớ nộp đầy đủ các giấy tờ và các bằng chứng liên quan. Nếu không có vấn đề gì thì hồ sơ của bạn có khả năng chấp nhận cao, còn ngược lại nếu họ nghi ngờ hoặc thiếu các giấy tờ thì có thể lâu hơn.

 • Xin cho mình hỏi vấn đề này ah. Mình có con với việt kiều úc,anh ta từng đem giấy tờ về lảnh sự quán để hợp thức hóa giấy tờ ,có công hàm không cản trở kết hôn với mình nhưng chưa đăng kí kết hôn vì anh ta có người phụ nữ khác ,xin hỏi giờ mình có thể xin quốc tịch cho con hay PR cho con của mình được không ah .Có cách nào xin quyền lợi cho con mình không vì anh ta không chịu làm giấy nhận con và làm quốc tịch cho con bé.xin thành thật cảm ơn và mong hồi đáp sớm

  • Dân Việt 1975

   Tôi nghĩ nếu chồng bạn chịu làm giấy tờ cho đứa nhỏ thì OK nhưng trên giấy khai sanh phải có tên người cha thì hy vọng bộ di trú sẽ chấp nhận.

 • Queen nguyen

  Hi! Mình cũng có vấn đề này. Xin cho mình hỏi thăm với nha. Hiện mình đang có visa 309 hồi tháng 10 naăm 2014. Cho đến nay thì cũng được gần 1 năm rưỡi rồi. Ko biết khi nào mình được visa 100 là vĩnh viễn vậy các bạn? Và nếu mình muốn xin visa đó thì mình cần phải làm thế nào? Và phải đợi bao lâu để được chính phủ trả lời vậy các bạn. Với lại bao lâu sau thì mới được xin nhập Quốc Tịch Úc.Sorry, vì mình qua đây với con gái của mình năm nay được 11 tuổi và chồng mình là người Di dân nước khác định cư Úc được 40 năm, và passport VN của con mình đã hết hạn. Ko biết mình cần làm passport VN lại Ko hay đổi passport Úc, và nếu đổi thì Ko biết bao lâu thì có passport Úc. Vì 2 mẹ con muốn về thăm Ngoại ở VN. Xin các bạn trả lời giúp mình với. Thank.

  • Trường hợp của bạn, Visa 100 nhanh thì 6 tháng còn lâu thì khoảng 10 tháng đến 1 năm. Khi có PR thì sau 2 năm là bạn có thể nộp đơn xin quốc tịch Úc.

  • Dân Việt 1975

   Passport con bạn nếu chưa hết hạn thì nên làm sớm, nhờ các dịch vụ du lịch làm lại tôn kém không bao nhiêu. Nhưng bạn để nó hết hạn là mấy anh VC trên sứ quán hay làm khó để kiếm thêm, mọi giấy tờ nên làm qua dịch vụ du lịch hay bán vé máy bay gần nơi bạn cư trú, đừng lên trên sứ quán hay lãnh sự mất thời gian mà thái độ phục vụ vẫn kém như tại Việt Nam.

 • Hi admin! Em quen bạn trai người úc được 2 năm, em cũng đã du lịch Úc được 1 lần nay chúng em muốn xin visa De factor thì có được không ạ? Và tiền lệ phí có phải là 5000$ không ạ? Nếu ad biết về lệ phí thì tư vấn dùm em với nhé! Trong trường hợp em không xin đươc De factor thì có loại visa nào khác để em có thể qua đó sống và đi làm từ 6 tháng tới 1 năm không ạ? Tại em còn trẻ nên chưa có ý định cưới, em cũng đa tìm hiểu về working visa nhưng em k có skill gì hết ạ!
  Mong được nghe sự hồi âm của ad!

  Em cảm ơn!

  • Theo kinh nghiệm của tôi nếu xin được visa 309 thì bạn có điều kiện ở lại lâu dài và sau này xin PR cũng dễ hơn, còn nếu bạn xin visa khác thì chỉ có thời hạn nhất định sau đó muốn định cư cũng phải chuyển sang Visa khác. Thế nên bạn cần quyết định ngay từ đầu sẽ đúng hướng cho định cư lâu dài tại Úc.

 • Xin chào các anh chị,
  Em có vài thắc mắc về vấn đề thời hạn chờ xin PR mong các anh chị giải đáp dùm em. Trường hợp của em cũng khá phức tạp:
  Ngày 18/04/13 em xin partner visa subclass 300 ( tụi em không đính hôn)
  Ngày 31/12/2013 em bị từ chối vì nhiều lí do
  Sau đó em và chồng kiện lên MRT
  Giữa năm 2014 tụi em kết hôn và làm giấy hôn thú tại Việt Nam luôn
  13/01/2015 em được tin mừng thắng kiện và suclass 300 đã được tự động chuyển thanh 309.
  Ngày 14/04/2015 em được tin có visa.
  Câu hỏi của em là:
  Trong visa của em ( hiện nay là subclass 309) ghi là:
  Application Lodgement Date: 18/04/2013
  Vậy cho đến thời điểm hiên tại em đã nộp đơn gần hai năm vậy em đã đủ
  Thoi gian xin visa100 (PR) luôn được chưa.
  Cám anh chị đã đọc và mong nhận được hồi âm.

 • Phương Thu

  Hi Violoet !

  Theo hiểu biết của tôi là họ tính từ ngày bạn được cấp visa 309 sau dó bạn phải đợi 2 năm và không được đi ra khỏi Úc quá 6 tháng. Tôi nghĩ bạn có thể nộp hồ sơ sớm được và nhớ chuần bị các giấy tờ yêu cầu đầy đủ

 • Xin chào các bạn,
  Xin cho hỏi nộp visa 309 tai Perth – Úc ở chỗ nào? Thòi gian cho visa là bao lâu…

 • Chào các bạn . Có bạn nào biết cho tôi hỏi , Trường hợp của tôi. Tôi lấy chồng người Úc, Chúng tôi sống chung từ năm 2012. Tôi sang Úc bằng visa du lich. Cưới và kết hôn năm 2013. Tháng 1 năm 2914 Chồng tôi ký bảo lãnh tôi sang Úc tôi đã có visa 309 từ tháng 6 năm 2014. Nhưng tôi chỉ ở Úc 3 tháng rồi lại về Việt nam . Chồng tôi về cùng. Vậy thời gian tôi về Việt nam có ảnh hưởng gì không ? có bắt buộc phải ở Úc trong thời gian bao lâu không ?

 • Le Th Duyen

  Xin quí vị giúp trả lời trường hợp của tôi. Tôi có quen với một người đàn ông Úc hơn 6 tháng qua. Ông ấy đã qua Việt Nam thăm tôi và gia đình hai lần, Ông ấy muốn tôi qua Úc sinh sống cùng ông, nhưng vì nhiều lý do ông ấy chưa thể kết hôn và chúng tôi cũng cần tìm hiểu nhau thêm. Lần thứ hai ông ấy gửi các giấy tờ cần thiết để bão lãnh tôi sang thăm nước Úc 6 tháng. Vậy trong trường hợp của tôi, thì ông ấy có thể bão lãnh tôi để xin visa 309 được không a? Chúng tôi phải chung sống cùng nhau bao lâu thì mới có thể xin va được cấp visa ạ xin chân thành cám ơn vì đã xem và trả lời thắc mắc của tôi.

Gửi Bình Luận